MNS SAPPHIRE TECH

https://mobirise.com/

VISI

 UNTUK MENJADI SEBUAH SYARIKAT DINAMIK YANG MENJADI SUMBER PENYELESAIAN UNGGUL DALAM ASPEK TEKNOLOGI MAKLUMAT KHUSUSNYA DALAM CYBER SECURITY.

MISI

BERILTIZAM UNTUK MENGUTAMAKAN INTEGRITI, KECEMERLANGAN PERNIAGAAN DAN KHIDMAT PELANGGAN YANG TERBAIK. PADA MASA YANG SAMA AKAN BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI DI KALANGAN MASYARAKAT..

PELANGGAN KAMI

UKM, BANGI
AMANAH SAHAM BUMIPUTRA (ASNB)
AMANAH IKHTIAR MALAYSIA
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN,  
JABATAN TENAGA MANUSIA
TM
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
(MJIIT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
KOLEJ METRIKULASI NEGERI SEMBILAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
UNIVERSITI MALAYA
JABATAN TENAGA MANUSIA

PELANGAN KAMI

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
KOLEJ MATRIKULASI MELAKA
JABATAN PENJARA MALAYSIA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (PERUBATAN TRADISIONAL & KOMPLIMENTARI)
SATO (MALAYSIA)
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
FELDA
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

MNS SAPPHIRETECH ADALAH

***

“MNS Sapphire Tech adalah syarikat milik bumiputera sepenuhnya yang telah ditubuhkan pada 4hb. Nov 2010 dengan memulakan operasi perniagaan di Kuala Lumpur. Bidang perniagaan yang menjadi tumpuan utama syarikat ialah perkhidmatan teknologi maklumat dan mempunyai kepakaran dalam IT Security, Networking Solutions dan ICT Solution.

MNS SAPPHIRE TECH mempunyai pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam 23 bidang kecil perkhidmatan dan pembekalan komputer serta mempunyai taraf Kontraktor Bumiputra.

“MNS Sapphiretech menyediakan dan menguruskan perjanjian perkhidmatan dan penyelenggaraan yang disesuaikan secara individu untuk memenuhi keperluan khusus setiap pelanggan.

Syarikat terdiri daripada satu pasukan juruteknik yang terlatih yang menyediakan 24 jam, tujuh (7) hari perkhidmatan pecahan minggu.”

“Kakitangan MNS Sapphiretech adalah terlatih dan “certified” dalam bidang keselamatan ICT khususnya dalam keselamatan Anti Virus, keselamatan Email security, Network Monitoring solutions, Data Loss Prevention, Data Center Security, Advance Treat Prevention dan lain-lain lagi.”

Objektif Kami

Membekalkan barangan komputer seperti perkakasan komputer, sistem perisian, dan sistem rangkaian yang bermutu kepada pelanggan

Membangunkan sistem perisian mengikut kehendak dan kepakaran pelanggan

Menyediakan khidmat nasihat, rundingan dan kajian keperluan teknologi maklumat kepada pelanggan

Perkhidmatan, Penyelenggaraan serta Pembangunan Security


Pengedaran dan Pembangunan Multimedia Komputer

Perkhidmatan, Penyelenggaraan serta Pembangunan Internet/Intranet

Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem teknologi maklumat dan baikpulih sistem kepada pelanggan

Pemperosesan data termasuk kemasukan data dan verifikasi

Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan sistem teknologi maklumat dan baik pulih sistem teknologi maklumat kepada pelanggan.